Türkiye'nin Tekstil Sektörü

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB)’in yayınladığı rapora göre, Ekim 2019’da toplam tekstil ve hammadde ihracatının toplam ihracat içerisindeki payı ise yüzde 5,4 olarak kaydedilmektedir. Ocak- Ekim 2019 dönemi içerisinde ise tekstil ve hammaddeleri ihracatı 8,3 milyar dolar seviyesindedir. TÜİK verilerine göre, Tekstil ürünleri imalatında faaliyet gösteren girişim sayısı 2018 yılında, 23 bin 398 olduğu, tekstil ürünleri imalatında 442 bin 651 kişi istihdam edildiği kaydedilmiştir.

Tablo 4: Türkiye Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı İlk 10 Ülke
    Birim: 1.000 $ 2018 Ekim 2019 Ekim Değişim % 2018 Ocak - Ekim Pay % 2019 Ocak - Ekim Pay % Değişim %
1 ALMANYA  79.786  86,34  8,2  725.613  8,3  701.499  8,5  -3,3
2  İTALYA  74.885  66.762  -10,8  746.229  8,5  688.427  8,3  -7,7
3  ABD  56.734  53.649  -5,4  500.645  5,7  488.221 5,9  -2,5
4

 İNGİLTERE

 43.418  44,478  2,4  370.254  4,2  388.390  4,7  4,9
5  BULGARİSTAN  48.437  37.806  -219  456.416  5,2  360,086  4,3  -21,1
6  İSPANYA  27.924  28.706  2,8  298.218  3,4  281.069  3,4  -5,8
7  MISIR  29.531  27,46  -7.0  252.827  2,9  259.976  3,1  2,8
8  HOLLANDA  26.489  25.176  -5.0  277.518  382  254.791  3,1  -8,2
9  İRAN  24.676  20.472  -17.0  297,509  344  249.714  3  -16,1
10  RUSYA FEDERASYONU  22.006  24.150  9,7  185.814  2,1  245.790  3  32.3
   İLK 10 ÜLKE TOPLAMI   433.886  415.007  -4,4  4.111.044  468  3.917.962  47,2  -4,7


İTKİB’in yayınladığı Toplam Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2019 Yılı Ekim Ayı İhracatı Performans Raporu’na göre İlk 10 ülke içerisinde ilk sırada Almanya yer almaktadır. Bir önceki yılın aynı ayına göre Almanya’ya ihracatımız Ekim 2019’de yüzde 8,2 artış göstermiştir. Tekstil ve hammadde ihracatının 2019 yılında Ocak ve Ekim ayları içerisinde Almanya yüzde 8,5 payına sahiptir. İkinci sırada yer alan İtalya ise Ekim 2019’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 azalış göstermiştir. İtalya 2018 yılı Ocak, Ekim dönemi içerisinde yüzde 8,5 paya sahipken 2019 yılı Ocak ve Ekim dönemi içerisinde yüzde 8,3 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatında önemli bir yere sahip olan ABD 3. sıradadır. 2019 yılı Ocak ve Ekim dönemi içerisinde ABD’nin payı yüzde 5,9 olarak gerçekleşmiştir. İlk 10 ülke içerisinde yer alan İngiltere, Bulgaristan, İspanya, Mısır, Hollanda, İran ve Rusya Federasyonu’da Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri ihracatında önemli miktarda paya sahip olduğu görülmektedir. İlk 10 içerisinde yer alan ülkeler Türkiye’nin toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının yüzde 47’sini oluşturmaktadır.

2019 Yılı Ekim ayında en fazla ihracat yapılan bölgenin Avrupa bölgesi olduğu kaydedilmiştir. İTKİB raporuna göre, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatı 443 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatı, 2019 yılı Ocak - Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 2,2 oranında artış göstermiştir. 2019 yılı Ekim ayında ise miktar bazında ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 oranında artmıştır.
Why Özsar Fabrics?
Products
 • Stock Service
  More than a tousand tonnes of fabric available from stock.
 • Excellent Logistics
  Guaranteeing quick deliveries, supplying to all countries.
 • Wide Range of High Quality Fabrics
  We carry out the whole production process in our own factory with our carefully selected yarns, knitting and dyeing.
 • Competitive Prices
  Conditions according which we supply the market are competitive and create value for money to our clients.
 • More Than 30 Years of Experience
  Long established and reliable partner in textiles since 1988.
Products